Bút thuyết trình VP101, bút lazer 101

Thiết bị cần thiết trong thuyết trình giảng dây, hoặc trong nhưng cuộc hop, hội thảo....
Sản phẩm cùng loại