Chuyên cung cấp các thiết bị phụ vụ công nghiệp, các thiết bị chuyển đổi